thang1

cmt/btc 1D

Giá xuống
BINANCE:CMTBTC   None
CMT/BTC khung 1D
Xu thế chính nằm dưới ma89 là giảm
Trường hợp 1 : đánh giá 10%
CMT phá được vùng kháng cự số 1, vượt ema 89 để tiến tới vùng kháng cự số 2.
Trường hợp 2 : đánh giá 90%
CMT tiếp tục phá đáy để tìm tới vùng hỗ trợ tiếp theo.
Hoặc CMT test lại vùng hỗ trợ số 1 rồi rơi
RSI đang cho thấy muốn chạm lại trend giảm rồi tiếp tục rớt tiếp về vùng quá bán ( lạp lại lịch sử)
VOL thấp giá giảm liên tục thể hiện sự sợ hãi bán tháo của thị trường..
Điều kiện cần để chúng ta vào lệnh, là chờ CMT test kháng cự số 1, rồi trở về vùng hỗ trợ gần nhất , tạo mô hình 2 đáy và xuất hiện phân kỳ dương .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.