MrTigergold

CMT/ETH

Giá lên
MrTigergold Cập nhật   
BINANCE:CMTETH   None
Sự kiện testnet ngày 30/3 dự kiến xảy ra, đồng thời giá theo D1 đã bám đường BB cho xu hướng đi lên.
Bình luận:
Giá đã cán mốc 28-30k sts ETH.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.