HoangMinhchannel

CNG có khả năng sẽ phuc hồi mạnh đầu năm

Giá lên
HOSE:CNG   CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
CNG trong ngắn hạn có khả năng sẽ tăng trở lại sau khoảng thời gian giảm điểm từ giai đoạn tháng 10/2021. Hiện tại CNG đang có tín hiệu tạo đáy quanh vùng 28.5 - 28.7 khi lượng Volume đang có dấu hiệu mua vào liên tục trong ngắn hạn.

Ngoài ra, CNG đang được hưởng lợi từ sự chuyển dịch sóng năng lượng sạch trong năm 2022 này.

Dự kiến vùng Target ngắn han CNG sẽ quanh vùng 33.9 - 34.7.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.