Bebicon

Dự đoán xu hướng TĂNG dành cho COMPOUND 16.11.2020

Giá lên
BINANCE:COMPUSDT   COMP / TetherUS
COMP phá kháng cự khá cứng là dãy mây và kháng cự 114
Dự đoán COMP sẽ phá mây và đạt những mốc tiếp theo theo kì vọng 200-300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.