ProTraderNo1

CONTINENTAL AG (CON) TIỀM NĂNG CÒN RẤT NHIỀU

Giá lên
XETR:CON   CONTINENTAL AG O.N.
Continental AG, thường được gọi là Continental, là một công ty sản xuất phụ tùng ô tô đa quốc gia của Đức chuyên về hệ thống phanh, điện tử nội thất, an toàn ô tô, hệ thống truyền động và các bộ phận khung gầm, tachograph, lốp xe và các bộ phận khác cho ngành công nghiệp ô tô và vận tải.
Cổ phiếu này vừa mới bật lên khỏi vùng hỗ trợ EMA50 và đích đến của nó là giá 104 EUR/CP. Đây là cổ phiếu phục hồi chậm hơn so với nhiều đại gia khác của Đức, tuy nhiên chính vì chậm hơn nên tiềm năng vẫn còn rất lớn. Chiến lược đầu tư được thể hiện trên biểu đồ, các nhà đầu tư tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.