KiemCoin

COVID-19 ĐẠI DỊCH NHÂN LOẠI 20-3-2020

COVID19:CONFIRMED   COVID-19 CONFIRMED TOTAL
Chúng ta nhìn vào biểu đồ cho thấy số ca nhiễm hiện tại đã hơn 242k nhiễm. Nhân loại gánh chịu thiệt hại quá lớn về tính mạng, kinh tế, chính trị. Ngay lúc này cách tốt nhất là hãy trang bị cho bản thân và gia định của bạn các biện pháp phòng tránh và nâng cao ý thức phòng dịch. Cầu phước lành cho ai xem chart này.
Bình luận: