XTBVietnam

Biểu đồ ngày 25.01.2021 - Ngô

AMEX:CORN   Teucrium Corn Fund ETV
Ngô đã trải qua đợt bán tháo lớn nhất trong suốt 17 tháng. Thật khó để chỉ ra yếu tố gây ra sự sụt giảm như vậy. Hơn nữa, số liệu xuất khẩu nông sản mới nhất của Hoa Kỳ rất khả quan. Mặt khác, dự báo sản lượng cho Nam Mỹ sẽ được nâng lên. Ngoài ra, số lượng giao dịch trên các vị thế mua cho ngô và đậu tương đã giảm đáng kể vào cuối năm nhưng tăng lại trong thời gian gần đây, cao nhất trong vòng một chục năm. Hôm nay, ngô đang giao dịch thấp hơn 1,3% nhưng việc kết thúc ngọn nến tháng là rất quan trọng. Giá giảm xuống dưới mức thoái lui 38,2% và vùng 500 cent. Nếu chúng ta thấy mức giảm xuống dưới vùng 480 cent, thì kịch bản giảm giá có thể bắt đầu xảy ra.

Việc kết thúc nến tháng sẽ rất quan trọng đối với ngô. Việc giảm xuống dưới 480 cent có thể làm mất hiệu lực của trường hợp tăng giá ngay cả khi có các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Có một mô hình giảm mạnh theo mùa trong tháng Hai. Mặt khác, tính thời vụ dài hạn (15 năm) chỉ ra mức cao cục bộ đạt được vào tháng 5 và mức thấp cục bộ vào tháng 7 / tháng 8.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.