BINANCE:COSBTC   Contentos / Bitcoin
Cập nhật CÓ/ BTC trung hạn ,hiện tại đã hình thành mô hình vai đầu vai ,vai phải đang trong khu vực hồi giá để chúng ta có thể mua vào và giữ nó trung hạn .
khuyên nghị vùng giá mua bán đính kèm trên biểu đồ ,múc giá dừng lổ có thể tự cân chỉnh 5-10% tổng vốn vào lệnh.
chúc các bạn có một giao dịch tốt mang lại lợi nhuận trong biểu đồ nhận định này của chúng tôi.
Bình luận: Cập nhật COS/BTC trung hạn.

Hiện tại Cos đã hình thành mô hình Vai Đầu Vai. Vai phải đang trong khu vực giá tốt để chúng ta có thể mua vào hold trung hạn.
Vùng giá được khuyến khích mua có kèm theo chart. Dừng lỗ khoảng 5-10%.
Chúc các bạn giao dịch thuận lợi.