MinhAnhhh

CROUSDT bạn bắt được tín hiệu BUY từ khi nào?

Giá lên
KUCOIN:CROUSDT   Crypto.com Coin / Tether
Tín hiệu tham khảo BUY:
1. Future carrera (các chấm tròn) chuyển xanh trên nền xanh
2. Giá mở cửa nằm phía trên Future Carrera)
------------------------------------------------------
Tham khảo Carrera GT, H1 từ 22:00 13/11 đã có tín hiệu vào BUY đầu tiên. Chỉ trong 2 ngày, lợi nhuận đã đạt 40.98%.

Ai gặp phải tình trạng bán non hay chưa biết điểm vào ở đâu có thể tham khảo chỉ báo. Chỉ báo chỉ là lời gợi ý, bạn nên vận dụng nó thật tốt để giao dịch có hiệu quả hơn.

Cách đơn giản nhất để vào thị trường chỉ cần quan tâm đến chấm tròn (future carrera) tín hiệu xanh hay tím là được.
------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ~~

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.