Ryo_New

CRVUSDT 05/09/2021

Giá lên
Ryo_New Cập nhật   
BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
Đã đi đến cuối mẫu hình tam giác.
Long theo chart, stoploss và target theo chart
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.