bhbokinhvan

CRV Bull Flag Pattern

Giá lên
bhbokinhvan Cập nhật   
BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
CRV Bull Flag Pattern
TP: 6.9 usd - 7 usd
- Ai đang hold thỉ giữ chặt nhé. Bão bùng mấy lần rồi vẫn không tụt quá sâu, và hồi rất nhanh vùng 4.x :))
Bình luận: Đã Break out, bay bất chấp BTC đỏ lòm.
Bình luận: 26/11 tăng xấp xỉ 60% so với lúc post chart.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.