TungDuong1

CRV Long 8.25 tp 9.1 sl 0.77

Giá lên
BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
Cùng với sự xuất hiện bộ nến đảo chiều và rsi đẹp tại khung 3h.
Kì vọng hồ của CRV
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.