TungDuong1

CRV short 1.04 tp/sl 0.991/1.10

Giá xuống
BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
D1: sau khi phá kháng cự dụ phe long ở 1.17 đã quay đầu giảm
RSI đang ternd xuống
MACD chuyển đỏ
H4: chúng ta có 1 kháng cự tại 1.04
RSI kì vọng sẽ test lại 40
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.