BINANCE:CRVUSDTPERP   CRV / TetherUS PERPETUAL FUTURES
9 lượt xem
0
Trend tăng
Chờ Buy 0.5 fibo ( trùng HT của volume file)
SL: HT của nến xanh trước đó
TP: Đỉnh cũ