Beetradezz

CRV và hướng giá lên

Giá lên
BINANCE:CRVUSDT.P   CRV / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Sau khi có lượng mua khá lớn đẩy CRV sát nút 0,8 đã có đợt điều chỉnh. Xác nhận mô hình 2 đáy để CRV test lại đỉnh cũ·······
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.