GKFXPrimeVN

Chiến lược mua cổ phiếu CSCO

Giá lên
NASDAQ:CSCO   Cisco Systems, Inc
CISCO SYSTEMS là công ty chuyên cung cấp thiết bị kỹ thuật viễn thông

Cổ phiếu này có mức tăng trưởng khá tôt
Canh buy ở 2 vùng giá từ 47 - 50
Mục tiêu hướng đến 57
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.