HUOBI:CSPRUSDT   CSPR / Tether USD
69 lượt xem
0
THeo dõi giá Pumd phá kháng cự đi lên, Order Book: chuyên nghiệp như Binance. Ưu điểm có thể limit những lệnh lớn mà không làm thị trường trượt giá
AMM: đơn giản như Uniswap. Tối ưu hơn cho thị trường có độ thanh khoản kém như những đồng Coin mới lên. Rủi ro cho nhà cung cấp thanh khoản
AMMs UniSwap