john_lee

support quá tốt dù có sự bán thái quá từ NĐT ngắn hạn vụ CSPD

HUOBI:CSPRUSDT   CSPR / Tether USD
lực mua hấp thụ tốt ở vùng giá thấp hổ trợ đã thể hiện tốt vai trò