HOSE:CSV   CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
CSV nè, con này đánh theo quý, cái này cho vui thôi chứ mọi người đừng tin
Dòng này cho dài hơn thôi