HOSE:CSV   CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
CSV nè, con này đánh theo quý, cái này cho vui thôi chứ mọi người đừng tin
Dòng này cho dài hơn thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.