DatTong

CTD, Công ty cổ phần xay dựng COTECCONS.

Giá xuống
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
CTD , D1:
- Xu hướng chỉnh: Giảm giá
- Giá đã phá vỡ mô hình tam giác
- Giá nằm dưới mức hỗ trợ ngày
--> Khả năng giá sẽ tiếp tục giảm sâu trong thời gian tới