BuiTrongNguyen

CTD kết thúc nến tuần với râu nến dài , chạm FB 0,618

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
145 lượt xem
0
CTD kết thúc nến tuần với râu nến dài , chạm FB 0,618 mục tiêu 150 dài hạn .

Bình luận