longsonvn

CTD 14/3/24: Vượt lên đỉnh mới

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HOSE_DLY:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Cổ phiếu CTD được chúng tôi khuyến nghị mua vào phiên 1/3/24 trên website Cổ phiếu tăng (xem chi tiết tại đây)

Trong đợt điều chỉnh của thị trường 3 phiên 8/3-13/3/24, cổ phiếu quay về quanh khu vực MA-20, MA-50, kiểm đỉnh lại đỉnh của nền giá trước đó, và phiên 13/3/24 ngay từ sớm đã tăng trần vượt lên đỉnh mới.

Cổ phiếu sẽ tăng đến khi nào và giá mục tiêu là bao nhiêu? Không ai có thể trả lời được những câu hỏi này. Hãy đơn giản là nắm giữ theo xu hướng, để lợi nhuận phát huy và nâng dần mức giá bán cổ phiếu.
Bình luận:
Do diến biến tiêu cực của thị trường chung và của cổ phiếu nói riêng, chúng tôi đã quyết định bán 50% vị thế của cổ phiếu này vào phiên 18/3/24 và theo dõi bán phần còn lại nếu có phiên đóng cửa dưới 68.5 (MA-50)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.