HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Giá đã phá vỡ, hô hình 2 Đáy, giá mục tiêu 135k
goodluck