ThangLeViet

CTF - Lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022

Giá lên
HOSE:CTF   CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
  • CTF không phải hoàn thành 140% kế hoạch kinh doanh và phải từ 160 đến 165%.
  • Ước tính quý 4 con số LN có thể đạt tầm 80 - 85 tỷ
  • EPS dự kiến 2022 đạt 2171 đồng với P/E quanh 18.
--
Tự tin mua vào nhé anh chị em!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.