Cowboyyy

CTG - Gã Khổng lồ mãi không thấy tỉnh.

Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Một tiêu đề vui cho các bạn đừng quá để ý nhé.
Vào việc chính là phân tích.
Weekly Chart:
1. Xu hướng chính của thị trường là down trend dài hạn.
2.Giá đang giảm nhưng RSI lại tăng =>> Phân kì. Sắp có biến.
Và MACD
3. Thuận lợi chưa thấy đâu. Nhưng cản đã có cả đống
D3 Chart
Lực bắt đáy rất mạnh với khối lượng lớn.
Liệu có phải là LÁI đang gom hàng cho một cú BIG Dump không??
Hay các nhà đầu tư đã bắt đầu có lòng tin về gã này???
Xin để câu hỏi lại cho các nhà đầu tư trả lời.
Tiếp theo chương trình của chúng ta: Một sự phân kì 3 chỉ báo một lúc LIỆU sắp có biến???
Vào chart càng nhỏ ta càng cảm thấy thực sự lo sợ. Các cản lại càng dày
Vào D1:
MACD đã âm phiên rồi Kết Luận: Khuyến nghị các nhà đầu tư nên nhảy ra thị trường càng sớm càng tốt
Bình luận:
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.