HoangMinhchannel

CTG phục đáng kể sau khoảng thời gian giảm liên tục

Giá lên
HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Sau khoảng thời gian giảm điểm kể từ vùng đỉnh 29.xx thì CTG vẫn chưa có một đoạn hồi phục đáng chú ý nào, tuy nhiên sau khi giảm về vùng 19.7 thì tại đây giá đã tạo 2 đáy ngắn hạn vào giai đoạn đầu tháng 10 tại vùng này và bắt đầu hồi phục trở lại. Hiện tại khả năng xu hướng phục hồi của CTG vẫn sẽ còn sau phiên sáng hôm nay giá đã mở cửa tạo 1 GAP UP nhỏ ngắn hạn quanh vùng 22.xx, nếu xem xét giao dịch ngắn hạn thì ta có thể cân nhắc Mua tại vùng này với mục tiêu ngắn hạn quanh 25.1 - 25.9.

Lưu ý rằng, mặc dù có tín hiệu hồi phục nhưng thị trường chung vẫn còn đang trong giai đoạn downtrend, vì vậy phải tuân thủ kỷ luật cắt lỗ nếu giá phạm vào vùng 21.6 - 21.7.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.