Tradingshop

VietinBank công bố kết quả kinh doanh trưởng tín dụng đạt 6,6%

HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Ban lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng đã đạt kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm với tăng trưởng tín dụng đạt 6,6% so với đầu năm, thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tích cực (21%).

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với nhận định tích cực từ ban lãnh đạo.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách BĐH VietinBank, cho biết trong 6 tháng đầu năm tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng 2,6% so với cuối năm 2022 trong đó dư nợ tín dụng tăng trưởng 6,6%.

Huy động vốn được ngân hàng cân đối phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn thanh khoản. Nguồn vốn huy động tăng 6,2% so với cuối năm 2022.

Cùng với đó, thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tích cực (21%), cơ cấu thu ngoài lãi trong tổng thu nhập của VietinBank tiếp tục được nâng cao, đạt mức hơn 26%.

Ngân hàng cũng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 170%.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết trong 6 tháng đầu năm thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VietinBank là một trong các ngân hàng tiên phong nỗ lực giảm lãi suất huy động, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường.

Số dư tín dụng được hỗ trợ lãi suất tại ngân hàng đạt hơn 12.000 tỷ đồng với số tiền hỗ trợ hơn 130 tỷ đồng, là ngân hàng có dư nợ hỗ trợ lãi suất trong nhóm cao nhất toàn hệ thống.

Tới thời điểm hiện tại VietinBank chưa công bố báo cáo tài chính quý II và con số lợi nhuận cụ thể nhưng theo dự báo trước đó của các chuyên gia phân tích Chứng khoán SSI, lãi trước thuế quý II của ngân hàng ước đạt 6.200 - 6.500 tỷ đồng, tăng 7 - 13% so với cùng kỳ năm trước với tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 6,6% và 4,9% so với đầu năm.

Take Profit In Style!
tradingshop.io
Trading on Tradingview & Shopping on Tradingshop
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.