Phamdong1969

CTK/USDT đang cho xu hướng tăng

Giá lên
BINANCE:CTKUSDT   CTK / TetherUS
CTK đang hướng lên vùng 1.3 - 1.4$
Nếu đóng trên vùng này CTK sẽ mớ ra một chu kỳ tăng mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.