Bebicon

Certik đang trong mô hình TAM GIÁC TĂNG,CỐC VÀ TAY CẦM ?

Giá lên
BINANCE:CTKUSDT   CTK / TetherUS
Như hình vẽ chỉ mang tính kham khảo không phải là lời khuyên đầu tư.
Cám ơn quý vị đã xem.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.