VSCVIET

Sau 6 năm hình thành và phát triển, Công ty đã trở phát triển

HNX:CTP   MINH KHANG CAPITAL
12 lượt xem
0
Với mục tiêu xây dựng & phát triển thương hiệu cà phê Minh Khang CTP trở thành thương hiệu toàn cầu, đến nay công ty đã có trên 1000 lao động trực tiếp & gián tiếp. Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, đưa các dây chuyền hiện đại bậc nhất vào hoạt động.