HOSE:CTS   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CTS trong thời gian đã hoàn thành tín hiệu tích luỹ bên trên vùng 25.05 - 25.65. Tuy nhiên, giá vẫn chưa thể test về lại vùng này mà tiếp tục cho tín hiệu mua vào tương đối mạnh mẽ.

Dự kiến trong ngắn hạn, CTS sẽ có đợt tăng giá đến vùng mục tiêu 33.9 - 36.15.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.