HOSE:CTS   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Hi anh em, lâu lắm mới có time rảnh để ngồi cho kèo. CTS là hàng Midcap tương đối tốt, giá đã bứt phá khỏi trendline giảm giá. Anh em mua vào luôn giá này, tp 18.x/2x và sl như hình nhé.
Good luck!
Bạn nào muốn theo dõi mình kỹ hơn và nhận được kèo sớm thì có thể tìm follow kênh Telegram của mình tại t.me/keoJT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.