BINANCE:CTSIUSDT   CTSI / TetherUS
Theo mình xu hướng dài hạn của CTSI là tăng, nhưng các tín hiệu hiện tại chưa rõ ràng, CTSI cần thời gian để tích luỹ thêm.
Bạn có thể đón ở mức hỗ trợ $0.62. Bên cạnh đó nếu giá break khỏi đường xu hướng D bạn nên cân nhắc chốt lỗ để tìm vị thế tốt hơn nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.