HOSE:D2D   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
D2D trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào khi giá sau khi vượt khỏi vùng đỉnh 64.3 - 64.4 đã có tín hiệu tích luỹ bên trên vùng đỉnh này từ đầu tháng 1 đến nay.

Khả năng với tín hiệu đảo chiều hôm nay cùng với lực đỡ khi thị trường rớt sẽ là tín hiệu cho thấy giá sẽ tăng đến vùng mục tiêu 71.9.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex