NhatHoang_DataAnalysis

DAO tin Fud vì bị hack

Giá lên
OKX:DAOUSDT   DAO Maker/Tether
token DAO vừa bị hack - đóng nến H4 trên 1,9 đồ thị này tăng lại .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.