pvhoa993

Theo dõi chỉ báo mới

BINANCE:DASHBTC   Dash / Bitcoin
Màu hồng là mức cố định của chỉ báo