DatTong

DASHUSDT, Dash/ Tether, H4

Giá lên
BITTREX:DASHUSDT   Dash / Tether
Hình thành Uptrend nhỏ?!
Bình luận: move stoploss to entry !