BINANCE:DASHUSDT   Dash / TetherUS
DASH hiện đang hiệu chỉnh trong mô hình tam giác giảm nên khả năng giảm rất cao bạn nên hạn chế giao dịch ở khu vực này. Đối với những bạn sử dụng chiến lược DCA có thể đón ở 2 vùng hỗ trợ $173 - $127 để có vị thế tốt hơn nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.