Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) DASH/USDT Ngắn/Trung Hạn

BINANCE:DASHUSDT   Dash / TetherUS
Phân Tích:

H4/W
- 3 MA hội tụ hướng lên
- mô hình đáy đôi đảo chiều

H1/D
-3 MA phân kì gặp cản trendline trung hạn

Entry:104.88
Stl: 100 (4,6%)
Tp: 132.7 (26%)

Bình luận