mrhenry

DASH/USD Chia ra múc dần vào con này anh em

Giá lên
mrhenry Cập nhật   
BINANCE:DASHUSDT   Dash / TetherUS
- Giá đang hình thành trend tăng
- Ema21 khung D1 đang hỗ trợ cực tốt.
- Giờ chỉ cần một cú break out cản trên là bay tung tóe.
- Kiến nghị mua một phần vị thế tại trend đỏ đang vẽ
Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên!
Giao dịch đang hoạt động:
vẫn tích lũy chưa break chưa đánh được.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.