Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #DASHUSDT đang kiểm tra mức chính

BINANCE:DASHUSDT   Dash / TetherUS
DASHUSDT đã trải qua một đột phá giả trên ngưỡng kháng cự 4 giờ ở mức 64 đô la.

Mức này trùng với mức kháng cự tĩnh 4 giờ tại mức kháng cự Fibonacci 0,618, cho thấy mức kháng cự mạnh. Tuy nhiên, giá đã không thể duy trì đà tăng và kể từ đó đã giảm xuống, kiểm tra mức hỗ trợ một lần nữa.

Nếu giá không giữ được trên mức hỗ trợ, thì có thể có cơ hội cho các nhà giao dịch đặt lệnh bán. Điều này sẽ dựa trên giả định rằng giá có thể tiếp tục giảm xuống, có khả năng vượt qua các mức hỗ trợ bổ sung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.