trinhtuvoz

Phục hồi ngắn hạn và sẽ còn sideway tiếp

HOSE:DBC   CTCP TD DABACO VIET NAM
DBC thời gian vừa qua đã có những tăng trưởng đột phá, nguyên nhân phần lớn dựa trên những tin tức về thị trường, về nội tại công ty và hiệu quả kinh doanh cũng như ảnh hưởng của Virus Corona thực tế chỉ có bản thân công ty mới hiểu được. Sau đợt tăng trưởng vừa rồi có lẽ rất nhiều nhà đầu tư đã chốt lời và đợi chờ một cơ hội bắt đáy. Tôi nghĩ rằng giá DBC sẽ phục hồi mạnh mẽ trong thời gian ngắn và sideway tiếp. nếu muốn hold lâu dài DBC có lẽ vùng 36 sẽ là một vùng lý tưởng và có thể chạm về được.
Bình luận: DBC đã chạm kháng cự tôi vẽ 1 năm trước và chúng ta cùng đợi chờ phản ứng của công ty và nhà đầu tư trước tình hình COVID nghiêm trọng hiện nay