HoangMinhchannel

DCL có thể là cổ phiếu phòng thủ ngắn hạn

Giá lên
HOSE:DCL   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh ngắn hạn, chúng ta có thể lựa chọn một số mã cổ phiếu phòng thủ đang có khả năng giữ giá tốt và ít bị ảnh hưởng.

DCL đang cón tín hiệu mua vào tương đối lớn tại vùng hỗ trợ 41.4 - 42.7, chúng ta có thể cân nhắc mua vào với gịá mục tiêu ngắn hạn là 52.15.

Dừng lỗ nếu giá đóng cửa dưới 40 .7

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex