HOSE:DCM   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
Trước áp lực giảm giá của thị trường, nhóm ngành phân bón vẫn giữ được khả năng tăng điểm khi DCM trong thời gian qua đã có tín hiệu vượt khỏi vùng đỉnh 21.2 và tích luỹ bên trên khu vực này khá lâu.

Sáng nay, dòng tiền đổ bộ vào tương đối rõ hơn khi DCM tiếp tục tăng và thoát ra khỏi vùng tích luỹ trước sự giảm điểm của cả thị trường.

Có thể mua vào ở mức giá này với Target 28.15 - 29.95.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.