XTBVietnam

📈 DE30 phục hồi trên mức 13.800 điểm

🔼 Các chỉ số Châu Âu phục hồi sau đợt bán tháo hôm qua

Các chỉ số bluechip từ châu Âu đã có một tuần khởi đầu khó khăn. Một đợt bán tháo mạnh đã xảy ra vào thứ Hai và đẩy chỉ số DAX xuống thấp hơn 1,6%. Tuy nhiên, risk-on đã trở lại vào thứ Ba với các chỉ số chính phục hồi sau đợt giảm. DAX của Đức là chỉ số Châu Âu hoạt động tốt nhất hiện nay khi đang giao dịch cao hơn 1,4% và đã cố gắng tăng trở lại trên 13.800 điểm. Các chỉ số khác từ Tây Âu giao dịch cao hơn 0,5-1%.

DE30 giao dịch cao hơn 1,4% trong ngày hôm nay và đã cố gắng vượt qua vùng kháng cự nằm trong khoảng 38,2% thoái lui đến mốc 13.800 điểm. Mức kháng cự tiếp theo cần theo dõi có thể được tìm thấy trên mức thoái lui 61,8% (khu vực 13,930 điểm).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.