XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - DE30 (19.03.2021)

Powell đã đảm bảo rằng không cần phải lo lắng về lạm phát chỉ có tác dụng ngắn hạn. Lợi suất bắt đầu tăng trở lại, gây áp lực lên cổ phiếu.

Từ góc nhìn kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng một mô hình nến sao băng đã xuất hiện - thường gợi ý về một sự đảo ngược.

Trong trường hợp người bán đẩy được giá trở lại kênh đi lên đã bị phá vỡ trước đó, một động thái giảm có thể sâu hơn về vùng 14.400 điểm. Nếu khu vực này không ngăn được đợt bán tháo, hỗ trợ chính tiếp theo cần theo dõi có thể được tìm thấy ở mức 14.150 điểm. Khu vực 14.780 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự ngắn hạn cần theo dõi và được đánh dấu bằng mức thoái lui bên ngoài 161,8% của đợt điều chỉnh từ tháng 9 đến tháng 10.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.