SonPriceAction

GER30 canh sell

Giá xuống
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Với tình hình bearish của toàn bộ tttck chung tg hiện tại thì canh sell là phương án hợp lý nhất. Chỉ số GER30 đã giảm đến vùng minor support gần nhất. Canh sell khi giá phá được mức hỗ trợ này hoặc hồi về yếu và có tín hiệu bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.