SonPriceAction

GER30 canh sell

Giá xuống
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Với tình hình bearish của toàn bộ tttck chung tg hiện tại thì canh sell là phương án hợp lý nhất. Chỉ số GER30 đã giảm đến vùng minor support gần nhất. Canh sell khi giá phá được mức hỗ trợ này hoặc hồi về yếu và có tín hiệu bán