GameonVentures

DENT - Binance - Từ 20 % tới 200%

Giá lên
BINANCE:DENTBTC   None
Chào bạn

Cám ơn bạn đã follow chúng tôi trên @Tradecoinplus

Chúng tôi xin gửi bạn tín hiệu mua một trong những ứng viên trên sàn giao dịch Binance: DENT

Vùng mua: 82 - 85
Vùng bán: 100 - 102
Mục tiêu giá: 125 - 128
Target đạt mục tiêu: 200 - 202

Chúc bạn thành công, nếu yêu thích chúng tôi hãy like và share nhé. Bấm follow để nhận nhiều tín hiệu hơn từ Tradecoinplus

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.