letuandong

Quan sát coin DENT và tìm điểm vào lệnh

BINANCE:DENTUSDT   DENT / TetherUS
Tại thời điểm tháng 7 mình quan sát coin DENT: giảm 91% từ đỉnh nên đưa vào danh sách theo giõi (đây là thời điềm Ad cho là đáy của thị trường).
• Điểm entry 1: (mua và giữ ngắn hạn, vào 30% vốn dành cho coin DENT: 3k): entry: 0.00185, stl: 0.001725 (lý do stl không theo pp TBT vì H1 đã pb ở sợi dây màu Vàng nên quyết định đặt stl ở vị trí dưới sợi dây màu vàng của H1)
- D1: Xuất hiện mô hình đáy ống
- H4: phá vỡ đường trend line.
- H1: + V1 báo mua ở hộp thứ 2
+ TBT: ba sợi dây cắt nhau ở 3 vị trí khác nhau (sợi màu xanh và đỏ hướng lên, màu vàng đi ngan)
• Điểm entry 2: (mua và giữ trung hạn, vào 70% vốn dành cho coin DENT: 7k): entry: 0.002415, stl: 0.002097
- H4: 3 sợi dây cắt nhau tại 3 điểm và ba sợi dây hướng lên, entry là vị trí pb
- H1: 3 sợi dây cắt nhau tại 3 điểm.
• Điểm TP:
- TP1: đo fibo từ đỉnh 0.012863 về đáy 0.001561: chọn fibo 50. Tại fibo 50 xét tại đó là ngưỡng kháng cự mạnh.
- TP 2: TP1: đo fibo từ đỉnh 0.0227 về đáy 0.001561: chọn fibo 50. Tại fibo 50 xét tại đó là ngưỡng kháng cự mạnh.
Hiện tại đã chốt hết ra usdt, đường giá đang sw trong vùng tam giác. Đang theo dõi, nếu phá cạnh trên thì tìm điểm vào lệnh, còn phá cạnh dưới thì chờ về vùng 0.004567-0.005 để tìm điềm vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.