68trading

DGB/BTC - Sóng hồi lý tưởng

Giá lên
BITTREX:DGBBTC   DigiByte / Bitcoin
219 lượt xem
8
Theo biểu đồ H4, DGB đang chạy hiệu chỉnh sóng trôi bất quy tắc hồi quy

EP: 517 - 563
TP: 999
TG: 1391
SL: 500


Sharing and discussing knowledge and experience in crypto trading and investment.
You win, we win

🗣 t.me/Group_68Trading
📢 t.me/Channel_68Trading
News: coin68.com
Twitter: twitter.com/coin68
Facebook: http://www.facebook.com/groups/1638232

Ý tưởng liên quan

Bình luận